Các đại biểu về tham dự kỳ họp

Sáng ngày 19/7/2022 HĐND xã Thạch Trị khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 5. Tham dự kỳ họp có ông Trần Bá Từ, Phó BT Đảng ủy, CT UBND xã Thạch Thắng, ông Bùi Văn Dũng P.BT Đảng ủy, CT HĐND xã Thạch Hội đại diện tổ đại biểu HĐND huyện được bầu cử tại đơn vị bầu cử số 6; các đồng chí cán bộ công chức, đại diện trạm y tế, các đơn vị trường học, Bí thư chi bộ, thôn trưởng các đơn vị thôn cùng 25 vị đại biểu HĐND xã

Ông Nguyễn Hồng Loan - Bí thư Đảng ủy, Chủ  tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp ông Nguyễn Hồng Loan - Bí thư Đảng ủy, Chủ  tịch HĐND xã nhấn mạnh: năm 2022 xã Thạch Trị đăng ký xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao trong điều nguồn lực còn nhiều khó khăn tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuần, nổ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân xã nhà nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
Đồng chí chủ tịch HĐND xã cũng yêu cầu tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND xã cần phải tập trung phân tích, thảo luận, tìm các giải pháp khả thi, đặc biệt là phải làm rõ trách nhiệm của từng ngành, từng lĩnh vực của cán bộ phụ trách để từng bước khắc phục có hiệu quả các hạn chế, yếu kém, đồng thời các đồng chí cán bộ công chức cần nêu cao trách nhiệm của mình trước cử tri để có quyết tâm mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

ông Bùi Văn Dũng P.BT Đảng ủy, CT HĐND xã Thạch Hội đại diện tổ đại biểu HĐND huyện được bầu cử tại đơn vị bầu cử số 6 báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026

Dự kiến kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra trong thời gian 2 ngày với nhiều nội dung quan trọng. Đặc biệt tại kỳ họp lần này, UBND xã sẽ báo cáo Đề án chuyển đổi, tích tụ ruộng đất, sản xuất theo cánh đồng lớn giai đoạn 2022 -2025. Tại phiên họp buổi sáng các đại biểu sẽ được nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026; các báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-VHXH, Quốc phòng an ninh, kết quả thu chi ngân sách; Kết quả hoạt động của HĐND, kết quả về việc tham gia giám sát, xây dụng chính quyền của UBMTTQ 6 tháng đầu năm 2022, báo cáo kết quả giám sát tài chính ngân sách năm 2021, báo cáo kết quả thực hiện ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, khóa XX và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ V-HĐND xã…


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 106.863
    Online: 14