Đảng bộ xã Thạch Trị vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Về dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí đại diện Ban tuyên giáo, Ban tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ, Hội chữ thập đỏ huyện Thạch Hà

Các đại biểu về tham dự hội nghị

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 18 NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, các cấp ủy, tổ chức đảng, các đơn vị thôn đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu thực hiện theo chủ trương sắp xếp bộ máy tinh gọn hơn và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Ông Phan Trọng Sơn, P BT Đảng ủy báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW

Đã tập trung triển khai thực hiện cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát ban đầu về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong xã; tăng cường được vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao được hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; việc tinh giản biên chế được gắn liền với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, giảm chi thường xuyên,…., sau sắp xếp, hoạt động các tổ chức, đơn vị đi vào nề nếp, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả, thời gian qua, Ban thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo hợp nhất các hội đặc thù; tinh giảm biên chế đối với đội ngũ công chức giảm từ 11 người xuống còn 9 người. Thực hiện đề án sáp nhập thôn từ 11 thôn xuống còn 7 thôn giảm được 4 thôn. Đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp thôn và những người làm nhiệm vụ khác ở thôn còn 36 người, giảm 122 người.

Bà Phan Thị Hà, P.CT UBMTTQ xã phát biểu tham luận tại hội nghị

Ông Hồ Trọng Thiên, BT chi bộ thôn Bắc Trị phát biểu tham luận tại hội nghị

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu phát biểu về những mặt thuận lợi, hạn chế và một số bài học kinh nghiệm khi triển khai thực hiện Nghị quyết 18; đồng thời, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới để đảm bảo Nghị quyết 18 tiếp tục triển khai có hiệu quả.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng được tăng cường, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội ngày càng được khẳng định...

Ông Nguyễn Quang Hợi, PCT Hội Chữ thập đỏ huyện Thạch Hà phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Hợi – Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Huyện đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Nghị quyết 18 NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong thời gian tới đề nghị Đảng bộ  khắc phục khó khăn, hạn chế để tiếp tục thực hiện Nghị quyết như mục tiêu đã đề ra. Với phương châm “Chọn người giao việc”, phân công nhiệm vụ dựa trên yêu cầu công việc phù hợp với vị trí việc làm và năng lực sở trường của cán bộ công chức với mục đích cuối cùng là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, cần tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch thực hiện đề án để có sự điều chỉnh phù hợp.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 106.849
    Online: 20