Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND-GDĐT ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023. Ngày 04/7/2022 Phòng Giáo dục Huyện Thạch Hà tiếp tục có công văn số 127/PGDPT hướng dẫn các đơn vị về công tác sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023. Thông tin chi tiết vui lòng xem phần đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 106.885
    Online: 19