Căn cứ Quyết định số 1640/QĐ-BYT ngày 24/6/2022 của Bộ Y tế về việc thu hồi Số lưu hành trang thiết bị y tế ngày 04/7/2022 Sở y tế Hà Tĩnh đã có công văn sô 2191/SYT- NVD V/v thu hồi Số lưu hành trang thiết bị y tế. Nội dung chi tiết vui lòng xem phần đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 106.814
    Online: 22