Thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid 19 vừa thực hiện phát triển kinh tế xã hội và xây dựng Nông thôn mới trong tuần vừa qua cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã tổ chức ra quân xây dựng các tiêu chí và đã đạt được một số kết quả như sau

Tại thôn Trần Phú sáng thứ 4 tổ công tác cùng đồng chí trưởng thôn cắt tỉa cây hàng rào xanh và khảo sát vườn cố Châu.Trong tuần thôn đổ được 450 m đường nội đồng.Đặt 82 ống lù.Nạo vét hai tuyến khe.

Tại thôn Bắc Trị tổ tự quản ra quân nạo vét kênh mương, rãnh thoát nước có 92 lao động

Tại thôn Đồng Khánh làm mặt bằng, đổ đáy xây 25m mương vườn cố kiều có 45 lao động; đổ 120m đường bê tông ngọ bà Linh, bà Duyệt  có 15 lao động  tham gia hỗ trợ; vận động hộ anh Thắng toàn đồng y chuyen địa điểm chăn nuôi vịt ra xa khu dân cư (khu vực trằm trị).

Tại thôn Hồng Dinh đổ đường bê tông, CCB chỉnh sửa đổ chân cọc hàng rào, cầu môn svđ, tưới cây cắt tỉa cây hàng rào xanh; chỉnh sửa bu rào tưới cây hàng rào xanh; chỉnh trang khu Trung tâm thôn, đổ đường bê tông,chăm sóc cây hàng rào xanh,  đổ giằng và hoàn thiện mương thoát nước;tổng số có 365 lượt lao động tham gia.

Tại thôn Bắc Dinh trong tuần qua các tổ tự quản xây mương thoát nước ngõ ông hùng đến ngõ ông thảo 150 m chiều dài ld tham gia 213 lao động.

Tại thôn Đại Tiến vận động nhân dân hiến 60m tường rào, 70m vuông đất, xây mới 60m tường rào mới và áo hoàn thiện 135m tường rào cho hộ dân. Đổ nắp và đậy hoàn thành 150m rảnh thoát nước. QS tham gia 360 lao động. 

Tại thôn Toàn Thắng xây hàng rào tuyến Ông Nguyệt 80m có 82 lao động tham gia. Đổ lề đường 145m  có 126 lao động tham gia. Xây mương  176m  có 108 lao động tham gia. Khảo sát giải quyết đất đai liên quan đến tuyến mương bà Hồ Thị Hạnh và các hộ liên quan. Giải toả vườn tạp hộ Trần Thị Quyết và hộ Mai Thị Thái có 36 lao động tham gia. Khơi thông tuyến mương cố Hồng đi ra biển

Nhiệm vụ tuần tới BCĐ sẽ tiếp tục chỉ đạo thôn Hồng Dinh hoàn thành các hạng mục  để kiểm tra. Đôn đốc các thôn tiếp tục lắp đặt hố xử lý nước sinh hoạt, hố xử lý rác, hố lắng. Các tổ công tác chỉ đạo bố trí ra quân thứ 4 chỉnh trang phát triển vườn hộ thứ 7 và các ngày khác trong tuần lao động  làm NTM.

Trên đây là một số kết quả ra quân xây dựng nông thôn mới của cán bộ và nhân dân trên địa bàn từ ngày 16/8 đến 22/8/2021.Tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn xã, các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trong khung  kế hoạch sẽ đạt kết quả cao.

Hình ảnh chi tiết phía dưới

BCĐ XD NTM xã

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 106.815
    Online: 22