Tuần qua từ ngày 04-10/9/2017, trên địa bàn xã Thạch Văn tiếp tục diễn ra sôi nổi nhiều hoạt động xây dựng nông thôn mới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 65.380
Online: 4