Mặc dù ngày mùa, nhưng trong những ngày qua các thôn vẫn tiếp tục tổ chức, ra quân xây dựng, chỉnh trang nông thôn mới.

NTM. TV


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 65.404
Online: 12