Ngọc Sơn là xã vùng núi, vùng đồi thấp chiếm 3/4 diện tích tự nhiên, đất đai màu mỡ, thích hợp với phát triển vườn đồi.

ĐU.TV


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 65.413
Online: 9