Thực hiện kế hoạch 100 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới, sáng nay 26/9/2017, Liên đoàn cán bộ thôn Nam Sơn đã vận động 100% hộ gia đình trong thôn lao động chỉnh trang, xây dựng hàng rào Nhà văn hóa.

UB. TV


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 65.409
Online: 9