Xanh nhà hơn già đồng, đó là quan điểm chỉ đạo của UBND xã Thạch Văn trong thu hoạch lúa hè thu năm 2017.

UB. Tv


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 65.400
Online: 12