Thực hiện các nhiệm vụ còn lại của khung kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017. Từ đầu tháng 8 đến này các thôn, các tổ chức đoàn thể đã ra quân quyết liệt xây dựng, chỉnh trang khu dân cư.

BCDNTM. TV


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 65.385
Online: 7