Ngọc Sơn là một xã thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Xã Ngọc Sơn có diện tích 20,76 km², dân số năm 2004 là 2438 người, mật độ dân số đạt 117 người/km².

Ngọc Sơn là một xã thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Xã Ngọc Sơn có diện tích 20,76 km², dân số năm 2004 là 2438 người, mật độ dân số đạt 117 người/km². Đây nguyên là Nông trường Thạch Ngọc gồm 6 đội được đặt theo số tự nhiên từ 1 đến 6.

 Đến năm 1968, Thành lập Thị trấn Nông trường Thạch Ngọc.

Ngày 02/01/2004 giải thể Thị trấn Nông trường Thạch Ngọc thuộc huyện Thạch Hà để thành lập xã Ngọc Sơn trên cơ sở toàn bộ 2.076,12 ha diện tích tự nhiên và 2.438 nhân khẩu của Thị trấn Nông trường Thạch Ngọc.

Trước tháng 7/2013, Ngọc Sơn có 7 thôn: Khe Giao 1, Khe Giao 2, Trung Tâm, Ngọc Hồi, Nam Sơn, Trường Sơn, Ngọc Hà. Tháng 7/2013 sáp nhập Ngọc Hồi với Trường Sơn thành thôn Trường Ngọc.

Hiện tại, Ngọc Sơn có 6 thôn: Trường Ngọc, Khe Giao 1, Khe Giao 2, Trung Tâm, Nam Sơn, Trường Ngọc, Ngọc Hà. Diện tích: 2.077,17 ha, dân số: 2442 người (2013).

Phía Đông Bắc giáp xã Thạch Ngọc, Tây Bắc giáp xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc); phía đông giáp xã Bắc Sơn, xã Thạch Vĩnh; Phía Nam giáp xã Hương Thủy (huyện Hương Khê).

BBT Cổng TTĐT huyện


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 65.390
Online: 10