Thực hiện khung kế hoạc tháng 8/2017 về xây dựng, chỉnh trang nông thôn của UBND xã Ngọc Sơn và hưởng ứng 100 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới. Có thể nói chưa bao giờ phong trào xây dựng nông thôn mới được người dân hưởng ứng như thời gian qua, nhờ đổi mới cách làm và công tác vận động quần chung nên chỉ sau 20 ngày ra quân, toàn xã đã huy động hàng ngàn lượt người tham gia xây dựng, cỉnh trang nông thôn, kết quả đã đạt được khá toàn diện trên địa bàn các thôn.


BCĐNTM. TV


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 65.397
Online: 12