UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa cho biết cơ quan này đã trình Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thẩm định danh sách và kinh phí chi trả cho 93 cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2017.

Khối sự nghiệp có số lượng người tinh giản biên chế nhiều nhất

Trong đó, khối quản lý Nhà nước tinh giản 5 người (nghỉ trước tuổi 4 người, thôi việc ngay 1 người), khối sự nghiệp 79 người (nghỉ trước tuổi 74 người, thôi việc ngay 5 người), cán bộ/công chức cấp xã 9 người (nghỉ trước tuổi 8 người, thôi việc ngay 1 người).

Chiếm đa số cán bộ, công chức, viên chức tinh giản biên chế trong khối sự nghiệp là ngành giáo dục với 59 người, sau đó là y tế với 11 người, còn lại là các đơn vị sự nghiệp khác.

Theo tổng hợp của UBND tỉnh Hà Tĩnh, dự kiến tổng kinh phí chi trả cho đối tượng tinh giản biên chế là 10.620.993.000đ.

Baohatinh.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 65.381
Online: 4